วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มวัด บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นไฟกระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง เวทีถวายราชสักการะ พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาการแสดงของมหรสพ (ลิเกเทิดพระเกียรติฯ) พร้อมเวทีลิเก เครื่องเสียง พิณพาทย์ ค่ารถไปและกลับของคณะลิเก ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีถวายราชสักการะ พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สระน้ำห้วยน้ำมันบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮลปรับแต่งขอบอ่างหนองแกและปรับพื้นที่แปลงสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง