วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและท่อลอด หมู่ที่ 11 คุ้มลุงประทีป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยววังเณร ต.มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (นางทองมาก แย้มสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (นางทองมาก แย้มสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำเพื่อขยายไหล่ทาง หมู่ 17 บ้านโสกจานพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง