วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไร่ - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าผูก สีขาว-สีเหลือง ประดับบริเวณรั้ว ไฟ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์โตโยต้า REVO ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไร่ - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง ตำบลทะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
5  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายน้อม - บ้านนายสนอง บ้านหนองซาด หมู่ท่ี่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมังกร บ้านหนองซาด หมู่ท่ี 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าวัดเขาซาด หมู่ท่ี 9 บ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง