วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล พร้อมชุดจ่ายน้ำ บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 จำนวน 2 แห่ง (โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเกิ้ง บ้านหนองเลา หมู่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิดมีหัวฉีดในตัว ขนาด 1,400 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9406 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาการแสดงมหรสพ (ลิเก คณะพรทิพย์ เพชรน้ำหนึ่ง) ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นไฟฟระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง เวทีถวายราชสักการะ พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีถวายราชสักการะ พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง