วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขาพัฒนา - บ้านวังรางใหญ่ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสองพัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบอ่างคำไฮ - ไร่เกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะหน้าขาว) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ซอยจิรายุ หมู่ที่ 16 (ทุนสำรองเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าอนามัยบ้านนางเกษตร กิ่งทอง บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง