วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศาลาประชาคม บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ฺBox Culvert) บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 สายแยกมิตรภาพ - วัดบุ่งคล้า (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างบริการซักล้างผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ใน SQ สามสิบส่าง กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข็มที่ 2 ณ รพ.สต ปลายราง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 พร้อมติดตั้ง กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างทำแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมบริเวณห้วยน้ำมัน หมู่ 2 กองช่าง ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง