วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเรียม(ตาดำ) หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด ม. 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า ม. 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้้ม 10 หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ข้ามคลองอีสานเขียว) บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเวียง-บ้านนายทับ บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง