วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮรก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต ตามโครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มวัด บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาการแสดงของมหรสพ (ลิเกเทิดพระเกียรติฯ) พร้อมเวทีลิเก เครื่องเสียง พิณพาทย์ ค่ารถไปและกลับของคณะลิเก ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีถวายราชสักการะ พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สระน้ำห้วยน้ำมันบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นไฟกระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง เวทีถวายราชสักการะ พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮลปรับแต่งขอบอ่างหนองแกและปรับพื้นที่แปลงสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง