วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายวีดีทัศน์และภาพนิ่ง โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง นั่งร้านสำหรับติดตั้งป้ายคัดเอ้าท์และประดับธง ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลการแข่งขันฯ ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเต็นท์และเก้าอี้ ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง