วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กที่เข้ารับอนุบัตร โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มจ่ายน้ำดับเพลิงและระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รถดับเพลิง ทะเบียน ยต 6567 นครราชสีมา สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเครื่องจักรรถแบล็คโฮล ขนาด pc 200 พร้อมขนย้าย เพื่อซ่อมแซมถนนสายเส้นฟาร์มกีรติ ม. 17 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อเพื่อซ่อมแซมถนนสายเส้นฟาร์มกีรติ ม. 17 บ้านโสกจานพัฒนา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม หมู่ที่ 12 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจานพัฒนา - หัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 17 (ข้อบัญััติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
วัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
25  มี.ค. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 160 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มปากดง บ้านนายวิรัตน์ แก้วสำโรง หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง