วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างค่าบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างจ่้างเหมาเครื่องจักร (ชุดบดอัด) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จัดซื้อหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม.
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านหนองซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างค่าจัดทำเสื้อครัวเรือนพัฒนา เสื้อม่อฮ่อมคอกลมพร้อมปัก จำนวน 90 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต ในโครงการหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง