วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางบุหลง เทิงสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านตาหมวย บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาเริ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงทวี หมู่ที่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะเฟืองหวาน หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนางทับทิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง