วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำสนามฟุตบอล ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางอำไพ - หน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคคราชสีมา (ข้อบัญญัติปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มลุงประทีป หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้่าวัดหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในโครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขุดขยายและปรับพื้นที่บ่อน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง