องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
   
 
  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บ...
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566
  ค่ายส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ ดนตรีสากล เยาวชนตำบลมะเก...
 

 
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เลขที่ 434 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4436-9928
E- mail: admin@makluakao.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign