องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข 1/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]15
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า (พ.ศ. 2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]96
3 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]94
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]177
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]175
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]134
7 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]117
8 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]133
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]124
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]89
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2561 ]175
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) [ 18 พ.ย. 2559 ]84
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 18 พ.ย. 2558 ]133