องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า (พ.ศ. 2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]70
2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]66
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]164
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]158
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]120
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]106
7 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]118
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]112
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]77
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2561 ]160
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) [ 18 พ.ย. 2559 ]69
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 18 พ.ย. 2558 ]117