องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]39
2 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]39
4 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]175
5 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]121
6 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]156
7 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]110
8 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]166
9 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]114
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]116
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]114
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]145
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]152
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]113
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ย. 2557 ]111
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 25 ธ.ค. 2556 ]158
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 20 ธ.ค. 2555 ]112