องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]7
5 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
6 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]58
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]55
8 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]188
9 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]134
10 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]171
11 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]126
12 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]180
13 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]127
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]130
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]134
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]160
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]164
18 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]129
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ย. 2557 ]128
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 25 ธ.ค. 2556 ]175
 
หน้า 1|2