องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 เม.ย. 2565 ]124
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]118
3 วินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]117
4 คู่มือการรับบำเหน็จบำนาญ [ 19 มี.ค. 2562 ]124
5 คู่มือการปฏิบัติราชการ อบต.มะเกลือเก่า [ 19 มี.ค. 2562 ]125
6 คู่มือการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2561 ]120
7 คู่มือการจำแนกงบประมาณ [ 14 ก.พ. 2560 ]111
8 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 14 ก.พ. 2560 ]157
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 15 มี.ค. 2559 ]108