องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]7
2 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]13
3 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]99
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]63
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]124
6 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]185
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]164
8 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]131
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]123
10 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]117
11 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]119
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]163
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]126
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]157
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2559 [ 16 พ.ย. 2558 ]161
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2557 ]155
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]118
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2556 [ 28 ธ.ค. 2555 ]158
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2555 [ 26 ธ.ค. 2554 ]117
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2554 [ 20 ธ.ค. 2553 ]120