องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]173
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]118
3 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]127
4 แผนป้องกันการทุจริต 61-64 [ 30 พ.ย. 2561 ]121
5 รายงานแผนการป้องกันการทุจริต 61 [ 30 พ.ย. 2561 ]173
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ย. 2561 ]120
7 มาตรการใก้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 30 พ.ย. 2561 ]163
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]122
9 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 30 พ.ย. 2561 ]122
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนตัว [ 30 พ.ย. 2561 ]122
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ย. 2561 ]121
12 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 30 พ.ย. 2561 ]120
13 รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 30 พ.ย. 2561 ]154
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 2561 ]120
15 แผนป้องกันการทุจริต 62-65 [ 13 พ.ย. 2561 ]127
16 รายงานแผนการป้องกันการทุจริต 60 [ 30 ต.ค. 2561 ]123
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.มะเกลือเก่า 60-64 [ 30 ต.ค. 2561 ]135
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2560-2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]126
19 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]126
20 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2561 ]166
 
หน้า 1|2