องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเทียววังเณรลำตะคอง
โครงการชลประทานลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง สร้างปิดกั้นลำตะคอง ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสูง 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 521 เมตร มีอ่างเก็บน้ำความจุ 323.95 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้าง พ.ศ. 2507 เสร็จพ.ศ. 2512 ใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน 127,540 ไร่ และในฤดูแล้งอีก 50,000 ไร่ รวมทั้งใช้เพื่อการประปาในเขตอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และเขตเทศบาล นครราชสีมา เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาอุกทกภัยในลุ่มน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำมูลให้ลดน้อยลง
 
สายน้ำลำตะคองกับชุมชนคนสูงเนิน
          อาณาจักรทวารวดี ได้ฝากร่องรอยอารยธรรมทวารวดีไว้ในผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ โดยได้แผ่มาถึงเขตที่เป็นท้องที่อำเภอสูงเนินปัจจุบันโดยทวารวดีได้มาสร้างเมืองเสมาตั้งอยู่ฝังซ้ายของลำตะคอง จึงปรากฏมีโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธไสยาสน์และเสมาธรรมจักรให้เห็นเป็นหลักฐานกระทั่งปัจจุบัน
พุทธศักราช 700 อาณาจักรขอมได้แผ่อาณาจักรเข้ามาในดินแดนภาคอีสานเหนือของสยามซึ่งเรียกว่าอาณาจักรโคตรบูรณ์ มีเมืองพนมหรือนครพระนมเป็นเมืองหลวง และได้สร้างเมืองพิมายเป็นหัวเมืองเอกเมืองหนึ่ง กับเมืองขวางธบุรีศรีมหานครราช ประจันหน้ากับเมือเสมาขึ้นที่อำเภอสูงเนินเป็นเมืองชายแดนอีกเมืองหนึ่ง แต่เมื่องขวางธบุรีศรีมหานครราชนั้น เป็นเมืองของพวกนับถือศาสนาพราหมณ์โบราณ ปูชนียสถานที่เมืองนี้ก็แสดงว่าเป็นฝ่ายพราหมณ์
ร่องรอยอารยธรรมชุมชนโบราณกับสายน้ำลำตะคอง
 
ร่องรอยอารยธรรมชุมชนโบราณกับสายน้ำลำตะคอง
 
แหล่งท่องเที่ยววังเณร
          วังเณร เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสูงเนิน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน มีประวัติว่าเป็นจุดที่ลำน้ำลำตะคองมีแก่งหินเคยมีเณรมาตัดไม้โดยข้ามน้ำบริเวณนี้แล้วจมน้ำเสียชีวิต จึงได้เรียกว่าวังเณร สภาพปัจจุบันเป็นจุดชมวิวที่มีบรรยากาศน่าพักหย่อนใจ จึงมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวมาท่องเที่ยวกันมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ประมาณ 2,000 คน/วัน มีร้านอาหารเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ร้าน มีการสร้างแพลอยน้ำ ปรับปรุงท่าน้ำริมฝั่ง ทำสะพานข้ามลำน้ำ สิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม คือ มานั่งทานอาหาร มาเล่นน้ำ มาดูบรรยากาศของหนุ่มๆ สาวๆ ที่มาเที่ยว เมื่อมี่คนมาเที่ยวมากก็เกิดปัญหากับคนในท้องถิ่น