องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]71
2 ปก คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]66
3 คำนำ คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]80
4 สารบัญ คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]69
5 1.การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ม.ค. 2566 ]80
6 2.การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ทั่วไป [ 24 ม.ค. 2566 ]61
7 3.การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ม.ค. 2566 ]75
8 4.การรับชำระภาษีป้าย [ 24 ม.ค. 2566 ]61
9 5.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)(เลิกประกอบพาณิชยการ)บุคลธรรมดา [ 24 ม.ค. 2566 ]66
10 6.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตร 21 [ 24 ม.ค. 2566 ]68
11 7.การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 24 ม.ค. 2566 ]65
12 8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 24 ม.ค. 2566 ]61
13 9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 24 ม.ค. 2566 ]69
14 10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 24 ม.ค. 2566 ]61
15 11.การแจ้งขุดดิน [ 24 ม.ค. 2566 ]62
16 12.การแจ้งถมดิน [ 24 ม.ค. 2566 ]65
17 13.การขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 24 ม.ค. 2566 ]61
18 14.การขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 24 ม.ค. 2566 ]59
19 15.การขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 24 ม.ค. 2566 ]63
20 16.การขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 ม.ค. 2566 ]59
 
หน้า 1|2