องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง(ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 เม.ย. 2567 ]25
2 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สไหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ค. 2566 ]126
3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ซอยจิรายุ หมู่ที่ 16 [ 15 ธ.ค. 2565 ]138
4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างอนามัย บ้านนางเกษตร กิ่งทอง บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 [ 15 ธ.ค. 2565 ]149
5 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและชุดวางท่อถนนสายแยกโสกจานพัฒนา หมู่ 17 - ถนนเทวดา [ 21 ก.ย. 2565 ]116
6 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม หมู่ 14 [ 6 ก.ย. 2565 ]108
7 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหนองซาด หมู่ 14 [ 6 ก.ย. 2565 ]113
8 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำ หมู่ 3 [ 6 ก.ย. 2565 ]106
9 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามลานมัน หมู่ 15 [ 8 ส.ค. 2565 ]118
10 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหลัก 8 ซอยยายจักร หมู่ 19 [ 4 ส.ค. 2565 ]98
11 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 - วังเณร ตำบลมะเกลือเก่า [ 4 ส.ค. 2565 ]96
12 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายชิว หมู่ 3 [ 8 มิ.ย. 2565 ]67
13 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าฟาร์มกำนันโสภณ หมู่ 3 [ 8 มิ.ย. 2565 ]64
14 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเข้าหมู่บ้าน คสล. 2 จุด หมู่ 3 บ้านไร่โคกสูง [ 8 มิ.ย. 2565 ]75
15 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงทิน หมุ่ 5 [ 8 มิ.ย. 2565 ]62
16 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้างวัดหนองม่วง หมู่ 5 [ 25 เม.ย. 2565 ]67
17 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน หมู่ 7 [ 30 มี.ค. 2565 ]69
18 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานพัฒนา - บ้านหัวเขา หมู่ 17 [ 30 มี.ค. 2565 ]69
19 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาสยสุวิทย์ - บ้านนางทับทิม หมู่ 12 [ 28 มี.ค. 2565 ]70
20 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดสว่างบูรภาราม - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 2 [ 15 ก.พ. 2565 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11