องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 20 ต.ค. 2565 ]92
2 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ย. 2565 ]56
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]60
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]121
5 ปนะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]108
6 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]106
7 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]141
8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]106
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]111
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]153
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]113
12 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]113
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 28 ก.ย. 2559 ]107
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 [ 20 พ.ย. 2556 ]106
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556 [ 19 พ.ย. 2555 ]142
16 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 [ 12 ก.ย. 2555 ]138
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 [ 12 ก.ย. 2555 ]106