องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (งบลงทุน) ITA 014 [ 18 มี.ค. 2567 ]40
2 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 20 ต.ค. 2565 ]114
3 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ย. 2565 ]75
4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]75
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]137
6 ปนะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]123
7 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]123
8 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]157
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]122
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]127
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]172
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]129
13 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]130
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 28 ก.ย. 2559 ]123
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 [ 20 พ.ย. 2556 ]122
16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556 [ 19 พ.ย. 2555 ]163
17 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 [ 12 ก.ย. 2555 ]156
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 [ 12 ก.ย. 2555 ]126