องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลมะเกลือเก่า [ 15 พ.ค. 2567 ]7
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]2
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]2
4 รับสมัครพนักงานจ้าง [ 29 ก.พ. 2567 ]41
5 ประกาศสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]3
6 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
7 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ภายในประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]11
8 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษ๊ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 14 ธ.ค. 2566 ]31
10 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]9
12 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]8
13 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]1
14 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]4
15 ประกาศเรัยกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2566 ]1
16 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]1
17 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 [ 1 ก.ค. 2566 ]3
18 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 27 มิ.ย. 2566 ]139
19 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]136
20 การสรรหาแปลงที่ดินก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แห่งใหม่ [ 9 พ.ค. 2566 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10