องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 27 มิ.ย. 2566 ]75
2 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]80
3 การสรรหาแปลงที่ดินก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แห่งใหม่ [ 9 พ.ค. 2566 ]108
4 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]64
5 การประชุมประชาคมการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมุ่ ๒๐ (โครงการหน้าบ้าน น่ามอง) [ 28 ก.พ. 2566 ]79
6 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2566 ]62
7 ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]79
8 รายงานความพึงพอใจ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]8
9 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมส่งภาพผู้สูงอายุ "เมืองที่เป็นมิตรของคนสูงวัย ปี 2566" [ 5 ม.ค. 2566 ]4
10 รายงานการประชุมเวทีประชาชน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เมืองที่เป็นมิตรของคนสูงวัยปี 2566" [ 28 ธ.ค. 2565 ]3
11 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]138
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]438
13 ประกาศกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]106
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]40
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการจักบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการกับคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]36
16 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 28 ก.ย. 2565 ]50
17 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลมะเกลือเก่า [ 1 ก.ย. 2565 ]52
18 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]44
19 กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 25 ก.ค. 2565 ]50
20 ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]151
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9