องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]15
2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]16
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]14
4 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดย ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]20
5 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ประจำปี 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]61
6 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]57
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]64
8 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]50
9 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]180
10 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]138
11 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]160
12 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]122
13 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) ปีงบ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]130
14 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]122
15 รายงานการประเมินควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]130
16 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]123
17 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2561 ]133
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 25 ธ.ค. 2561 ]163
19 รายงานการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]126
20 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]123
 
หน้า 1|2