องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองม่วง
สถานที่ตั้ง : 100 หนองม่วง หมู่ 5 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางจำลองลักษณ์ รักษาวัติ
โทร :08-1360-9921

กลุ่มแปรรูปผ้าไหมโคคูณ
สถานที่ตั้ง : 369/1 หมู่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณจีรนันท์ โคบายาซิ
โทร :044 286179, 08 6723 1955
e-mail : kensura@hotmail.com

กลุ่มผ้าทอมือ
สถานที่ตั้ง : 100 หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางเชษฐ์รัดดา จงรวมกลาง
โทร :013609921 , 06 2469541

กลุ่มม่วงหัตถกรรมลายไม้
สถานที่ตั้ง : 215 หมู่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณอุทิศ ปรางค์โครกกรวด
โทร :08 1404 1240

กลุ่มสตรีหีบอ้อย
สถานที่ตั้ง : 20 หมู่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายพิชัย ชัยบุรี
โทร :044 239704

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม www.thaitambon.com