องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยส...
   

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563  ...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยส...
   

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563  ...

  การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ค...
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.มะ...
  กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรา...
    พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกิจกรรมรดน้้ำขอพรคณะผู้บริหาร ปลั...
 
 
"กิน เที่ยว มะเกลือเก่า "
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020