องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  กิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้ปัองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่  2&nb...

  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บ...
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหา...

  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงส...
   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จั...

  กิจกรรม "จิตอาสา อบต. ทหาร บ้าน วัด พัฒนาโรงเรียนว...
   

กิจกรรม "จิตอาสาอบต. บ้าน วัด ทหาร ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนของหนู"
ด้วยองค์การบริหาร...

 
 
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020