องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยส...
   

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563  ...

  อบรมบุคลากร "โครงการสำรวจข้อมูล เพื่อจักดทำแผนที่แ...
   

อบรมบุคลากร "โครงการสำรวจข้อมูล เพื่อจักดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563&qu...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยส...
   

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563  ...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยส...
   

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563  ...

 
 
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา ฟันน้ำนมเกมส์
เรื่องควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020