องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพ...
   

องสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการ...

  การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริม...
   
  การประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเ...
   
  กิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้ปัองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่  2&nb...

 
 
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020