องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  การประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเ...
   
  กิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้ปัองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่  2&nb...

  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บ...
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหา...

  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงส...
   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จั...

 
 
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020