องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2561 ]
2 คู่มือการจำแนกงบประมาณ [ 14 ก.พ. 2560 ]
3 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 14 ก.พ. 2560 ]
4 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 15 มี.ค. 2559 ]
5 คู่มือการรับบำเหน็จบำนาญ [ 30 พ.ย. 542 ]
6 วินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 542 ]
7 คู่มือการปฏิบัติราชการ อบต.มะเกลือเก่า [ 30 พ.ย. 542 ]