องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]72
2 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]77
3 สรุปคะแนนผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560 4 ด้าน [ 3 ต.ค. 2560 ]76
4 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ด้าน 1 [ 1 ก.ย. 2559 ]108
5 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ด้าน 2 [ 1 ก.ย. 2559 ]73
6 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ด้าน 3 [ 1 ก.ย. 2559 ]75
7 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ด้าน 4 [ 1 ก.ย. 2559 ]76
8 สรุปคะแนนผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 4 ด้าน [ 1 ก.ย. 2559 ]72