องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองม่วง หมู 5 - บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 [ 19 มิ.ย. 2562 ]
2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 [ 19 มิ.ย. 2562 ]
3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้่งทางน้ำ เข้า-ออ หนองปลาซิว หมู่ 5 [ 13 มิ.ย. 2562 ]
4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบาสยน้ำ หมู่ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2562 ]
5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบาสยน้ำ หมู่ที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2562 ]
6 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13 บ้านหัวเขา - บ้านโสกจาน หมู่ 17 [ 10 มิ.ย. 2562 ]
7 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเหมือนฝัน ทมู่ 4 บ้านหนองไม้ต่าย [ 25 ธ.ค. 2561 ]
8 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.24 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 [ 9 ต.ค. 2561 ]
9 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวริมเหล็กซอยขนมจีน บ้านบุตาสง [ 19 ก.ย. 2561 ]
10 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ย. 2561 ]
11 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงศสลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร [ 13 ก.ย. 2561 ]
12 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการท่องเที่ยวเขาส่ามสิบส่าง [ 10 ก.ย. 2561 ]
13 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ย. 2561 ]
14 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2561 ]
15 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายมังกร ทมู่ 10 [ 21 มิ.ย. 2561 ]
16 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอุดร ทมู่ 2 [ 26 มี.ค. 2561 ]
17 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มคลองแคน ทมู่ 11 [ 16 ม.ค. 2561 ]
18 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายประสิทธํิ์ ประเทศ ทมู่ 1 [ 10 ม.ค. 2561 ]
19 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายปัญญา ทมู่ 1 [ 10 ม.ค. 2561 ]
20 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสงบ ทมู่ 1 [ 10 ม.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8