องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบจ่ายน้ำ พร้อมชุดจ่ายน้ำบ้านหนองเลา หมู่ 11 [ 3 ก.ค. 2563 ]
2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านหนองม่วงหมู่ 5 [ 28 พ.ค. 2563 ]
3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านนายสมศรี วันสูงเนิน [ 27 พ.ค. 2563 ]
4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกบ้านหนองม่วง-บ้านโฏสกจานพัฒนา หมู่ 17 [ 13 พ.ค. 2563 ]
5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มหนองโพธ์น้อย หมู่ที่ 5 [ 5 พ.ค. 2563 ]
6 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งหอถังสูงระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 22 เม.ย. 2563 ]
7 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]
8 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนางละมัย กุลจันทึก [ 27 มี.ค. 2563 ]
9 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนายวิชาญ บนสูงเนิน [ 27 มี.ค. 2563 ]
10 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซม คสล.บ้านนายสมศักดิ์-นายโสฬส [ 27 มี.ค. 2563 ]
11 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 1 หน้าวัด [ 27 มี.ค. 2563 ]
12 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]
13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านหัวเขา หมู่ 13- หมู่ 17 [ 25 ก.พ. 2563 ]
14 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองม่วง หมู 5 - บ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 [ 19 มิ.ย. 2562 ]
15 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 [ 19 มิ.ย. 2562 ]
16 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้่งทางน้ำ เข้า-ออ หนองปลาซิว หมู่ 5 [ 13 มิ.ย. 2562 ]
17 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบาสยน้ำ หมู่ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2562 ]
18 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบาสยน้ำ หมู่ที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2562 ]
19 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13 บ้านหัวเขา - บ้านโสกจาน หมู่ 17 [ 10 มิ.ย. 2562 ]
20 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเหมือนฝัน ทมู่ 4 บ้านหนองไม้ต่าย [ 25 ธ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9