องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

คณะผู้บริหาร


นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวินัย  นิลสูงเนิน
นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสมทรง ภู่ภูเขียว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล