องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2561 ]
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 25 ธ.ค. 2561 ]
3 รายงานการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]
4 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
5 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
6 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
8 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]
9 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]
10 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]
11 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]