องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]17
2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]17
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]17
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]16
5 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) ปีงบ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]16
6 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]15
7 รายงานการประเมินควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]16
8 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]17
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2561 ]16
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 25 ธ.ค. 2561 ]18
11 รายงานการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]16
12 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]15
13 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]16
14 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]15
15 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]16
16 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]15
17 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]16
18 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]15
19 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]17