องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]131
2 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]79
3 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]113
4 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]77
5 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]127
6 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]77
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]77
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]73
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]109
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]117
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]73
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ย. 2557 ]76
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 25 ธ.ค. 2556 ]117
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 20 ธ.ค. 2555 ]73