องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริต 62-65 [ 1 ธ.ค. 2561 ]
2 แผนป้องกันการทุจริต 61-64 [ 30 พ.ย. 2561 ]
3 รายงานแผนการป้องกันการทุจริต 61 [ 30 พ.ย. 2561 ]
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ย. 2561 ]
5 มาตรการใก้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 30 พ.ย. 2561 ]
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]
7 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 30 พ.ย. 2561 ]
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนตัว [ 30 พ.ย. 2561 ]
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ย. 2561 ]
10 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 30 พ.ย. 2561 ]
11 รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 30 พ.ย. 2561 ]
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 2561 ]
13 รายงานแผนการป้องกันการทุจริต 60 [ 30 ต.ค. 2561 ]
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.มะเกลือเก่า 60-64 [ 30 ต.ค. 2561 ]
15 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]
16 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2561 ]
17 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 2 [ 20 เม.ย. 2561 ]