องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]20
2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2565 ]19
3 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 2 พ.ค. 2565 ]19
4 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 2 พ.ค. 2565 ]17
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]21
6 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]20
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 25 เม.ย. 2565 ]17
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองทุกกอง [ 25 เม.ย. 2565 ]16
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 25 เม.ย. 2565 ]16
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 25 เม.ย. 2565 ]19
11 คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบหมายหน้าที่การงาน [ 25 เม.ย. 2565 ]21
12 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2565 ]23
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]18
14 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 26 ม.ค. 2565 ]14
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]14
16 นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 12 ม.ค. 2565 ]17
17 ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ธ.ค. 2564 ]13
18 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 65 [ 27 ธ.ค. 2564 ]18
19 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]17
20 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8