องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 [ 14 มิ.ย. 2563 ]
2 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ (ita) ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
3 สรุปคำถาม-คำตอบ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]
4 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]
5 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]
6 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2562 ]
8 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามของผู้ที่เคยมีส่วนได้เสียกับ อบต. (ITAS) [ 27 พ.ย. 2561 ]
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 5 พ.ย. 2561 ]
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 61 [ 2 ต.ค. 2561 ]
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 [ 14 ก.พ. 2561 ]
13 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2560 ]
14 ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]
15 ประกาศราคากลาง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2559 ]
16 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ธ.ค. 2559 ]
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 [ 13 ธ.ค. 2559 ]
18 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 [ 19 ก.ย. 2559 ]
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]
20 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) [ 29 ธ.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2|3|4