องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]22
2 ประกาศกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]19
3 ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]85
4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2565 ]104
5 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 2 พ.ค. 2565 ]100
6 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 2 พ.ค. 2565 ]90
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]95
8 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]85
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 25 เม.ย. 2565 ]63
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองทุกกอง [ 25 เม.ย. 2565 ]59
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 25 เม.ย. 2565 ]54
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 25 เม.ย. 2565 ]60
13 คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบหมายหน้าที่การงาน [ 25 เม.ย. 2565 ]78
14 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2565 ]62
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]75
16 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 26 ม.ค. 2565 ]50
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]51
18 นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 12 ม.ค. 2565 ]61
19 ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ธ.ค. 2564 ]59
20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 65 [ 27 ธ.ค. 2564 ]71
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8