องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]
2 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]
3 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 30 ม.ค. 2564 ]
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]
5 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2564 ]
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
9 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]
11 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
13 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]
15 ประกาศอบต.มะเกลือเก่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]
18 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 [ 14 มิ.ย. 2563 ]
19 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ (ita) ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
20 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5