องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 ธ.ค. 2558 ]27
102 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ธ.ค. 2558 ]30
103 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 10 ธ.ค. 2558 ]27
104 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ [ 23 พ.ย. 2558 ]31
105 รายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะเะฟืองหวาน ม.20 [ 3 ส.ค. 2558 ]27
106 ประกาศสอบราคาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ม. 5 บ้านหนองม่วง [ 3 เม.ย. 2558 ]36
107 ประกาศสอบราคาก่อสร้าง [ 26 ก.พ. 2558 ]32
108 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ [ 14 ม.ค. 2558 ]40
109 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ม.ค. 2558 ]27
110 ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ [ 24 ธ.ค. 2557 ]41
111 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2557 ]29
112 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2557 ]29
113 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]42
114 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]35
115 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 3 มิ.ย. 2557 ]27
116 ขอขยายเวลารับซองและยื่นซองสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ [ 8 พ.ค. 2557 ]36
117 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]27
118 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 [ 24 ก.พ. 2557 ]27
119 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]30
120 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]27
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8