องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ