องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563  เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่น ในวันที่  14  มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ