องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]91
122 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2562 ]85
123 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]87
124 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามของผู้ที่เคยมีส่วนได้เสียกับ อบต. (ITAS) [ 27 พ.ย. 2561 ]140
125 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 5 พ.ย. 2561 ]138
126 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]115
127 เส้นทางความก้าวหน้า [ 3 ต.ค. 2561 ]89
128 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]120
129 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 61 [ 2 ต.ค. 2561 ]88
130 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 10 กันยายน 2561 [ 15 ก.ย. 2561 ]87
131 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2561 ]87
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 [ 14 ก.พ. 2561 ]97
133 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2560 ]135
134 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]89
135 ผังขั้นตอนการปฏิบัติการศูนย์การรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]132
136 ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]92
137 ประกาศราคากลาง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2559 ]86
138 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ธ.ค. 2559 ]139
139 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 [ 13 ธ.ค. 2559 ]141
140 รายงงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 19 ก.ย. 2559 ]93
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11