องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยนายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนโครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” เดินหน้าลงพื้นที่รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน     เอกสารประกอบ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ