องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


การสรรหาแปลงที่ดินก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แห่งใหม่

    รายละเอียดข่าว

การสรรหาแปลงที่ดินก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แห่งใหม่

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์จะสรรหาแปลงที่ดิน เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าแห่งใหม่ ที่มีความเหาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้อย่างสะดวก จึงขอเชิยชวนให้ผู้สนใจ เสนอที่ดินได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า หรือ โทร 044-369-928 ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ

การสรรหาแปลงที่ดินก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แห่งใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ