องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรัยกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรัยกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ