องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษ๊ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษ๊ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ