องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]98
102 ประกาศ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]90
103 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลมะเกลือเก่าประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]140
104 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]92
105 ประกาศ รายงานผลการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 [ 19 มิ.ย. 2563 ]97
106 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 [ 14 มิ.ย. 2563 ]137
107 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ (ita) ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]141
108 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]92
109 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิท - 19 [ 5 พ.ค. 2563 ]93
110 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]105
111 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]127
112 หากพบเห็นข้าราชการหรือลูกจ้างอบต.มะเกลือเก่า กระทำผิดกฎหมาย หรือเรียกรับสินบน โปรดแจ้งเบาะแสมายัง อบต.มะเกลือเก่า โทร.044-369928 [ 17 ก.พ. 2563 ]140
113 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2563 ]133
114 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 5 ก.พ. 2563 ]133
115 สรุปคำถาม-คำตอบ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]135
116 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]87
117 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]93
118 หากพบเห็นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสมายัง อบต.มะเกลือเก่า โทร.044-369928 [ 2 ม.ค. 2563 ]145
119 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]97
120 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสีย (ita) ปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]88
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11