องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 25 ก.ค. 2565 ]67
42 ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]166
43 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้ [ 31 พ.ค. 2565 ]60
44 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2565 ]206
45 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 2 พ.ค. 2565 ]227
46 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 2 พ.ค. 2565 ]178
47 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]176
48 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]169
49 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 25 เม.ย. 2565 ]127
50 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองทุกกอง [ 25 เม.ย. 2565 ]121
51 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 25 เม.ย. 2565 ]110
52 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 25 เม.ย. 2565 ]116
53 คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบหมายหน้าที่การงาน [ 25 เม.ย. 2565 ]156
54 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2565 ]168
55 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]30
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]184
57 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 26 ม.ค. 2565 ]126
58 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]127
59 นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 12 ม.ค. 2565 ]142
60 ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ธ.ค. 2564 ]135
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11