องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]141
22 การสรรหาแปลงที่ดินก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แห่งใหม่ [ 9 พ.ค. 2566 ]131
23 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2566 ]4
24 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]134
25 การประชุมประชาคมการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมุ่ ๒๐ (โครงการหน้าบ้าน น่ามอง) [ 28 ก.พ. 2566 ]126
26 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2566 ]126
27 ประกาศสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
28 ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]119
29 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
30 รายงานความพึงพอใจ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]33
31 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมส่งภาพผู้สูงอายุ "เมืองที่เป็นมิตรของคนสูงวัย ปี 2566" [ 5 ม.ค. 2566 ]26
32 รายงานการประชุมเวทีประชาชน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เมืองที่เป็นมิตรของคนสูงวัยปี 2566" [ 28 ธ.ค. 2565 ]59
33 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]206
34 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]1326
35 ประกาศกำหนดการออกสำรวจทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]143
36 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]56
37 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการจักบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการกับคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]50
38 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 28 ก.ย. 2565 ]68
39 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลมะเกลือเก่า [ 1 ก.ย. 2565 ]73
40 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]63
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11