องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิการยน 2554 [ 10 ก.ย. 2555 ]93
182 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2554 [ 10 ก.ย. 2555 ]87
183 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]206
184 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 [ 7 ก.ย. 2555 ]98
185 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 [ 7 ก.ย. 2555 ]138
186 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมา 2555 [ 6 ก.ย. 2555 ]122
187 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 3 พ.ย. 2554 ]90
188 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน [ 1 พ.ย. 2554 ]110
189 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]98
190 ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]89
191 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]92
192 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]92
193 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]86
194 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]96
195 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]86
196 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สิงหาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]94
197 ผลสำรวจความพึงพอใของประชาชน ปี 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]95
198 รายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]93
199 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]97
200 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ปี 61 [ 30 พ.ย. 542 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11