องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ควบคุมภายใน


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ