องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ควบคุมภายใน


รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ