องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ควบคุมภายใน


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ