องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ